Stichting de Tabernakel - Preken met verwachting!

 

 

Stichting De Tabernakel geeft preken met verwachting uit! Het gaat hierbij veelal om Engelstalige, puriteinse schrijvers. Hun preken worden betrouwbaar vertaald in hedendaags Nederlands en uitgegeven in een mooie omslag. Het is ons verlangen dat door dit werk velen tot kennis van en het leven met de Heere Jezus Christus mogen komen. 

Motivatie Jan de Wit

“What is the chief end of man?” vraagt de Westminster Catechismus; en het antwoord luidt: “To glorify God and enjoy him forever.” Ons hoogste doel als mensen is God te prijzen en Hem voor eeuwig te genieten. Alleen met dit doel in het zicht kan het geloof tot bloei komen en kan de christen werkelijk wandelen met God. Deze overtuiging — Gods eer als hoogste ideaal en einddoel in ons leven — is door de puriteinen met veel kracht en warmte uitgedragen.

Persoonlijk heb ik, net als veel andere christenen, vaak geworsteld met de vraag hoe het leven van een christen werkelijk vorm moet krijgen; hoe het geloof tot groei kan komen en hoe de gelovige kan wandelen met God. Het antwoord op deze vraag vond ik bij de puriteinen. Het heeft mij altijd diep getroffen hoe zij aandringen op het komen tot Christus en het leven in gemeenschap met Hem opdat het leven tot zijn volle bloei zal komen en de christen weer Gods eer bedoelen mag.

Het is mijn gebed dat het werk van de Tabernakel ertoe bijdragen mag dat veel mensen in onze tijd zullen komen tot Christus om te leven in gemeenschap met Hem, opdat Gods Koninkrijk mag bloeien en de kerk in Nederland de geur van Christus in rijke mate zal verspreiden.

 

Jan de Wit.

Voorzitter Stichting de Tabernakel.

Nieuwe uitgaven