Stichting de Tabernakel - Preken met verwachting!

 

 

Stichting De Tabernakel geeft preken met verwachting uit! Het gaat hierbij veelal om Engelstalige, puriteinse schrijvers. Hun preken worden betrouwbaar vertaald in hedendaags Nederlands en uitgegeven in een mooie omslag. Het is ons verlangen dat door dit werk velen tot kennis van en het leven met de Heere Jezus Christus mogen komen. 

Motivatie Leonora Grandia

‘Dit is het eeuwige leven, dat zij U kennen, de enige waarachtige God en Jezus Christus Dien Gij gezonden hebt’ (Joh. 17:3). Om deze kennis te verkrijgen, is het nodig om aandachtig Gods Woord en de uitleg daarvan te  overdenken – en de Puriteinen reiken ons waardevolle uitleg aan.

De Puriteinen hadden zelf diepe kennis van God en Jezus Christus en konden daarom nieuwe en oude dingen voortbrengen uit de schat van de Schrift. De grootheid van God, de diepte en uitgestrektheid van eigen verdorvenheid, en de rijkdom en onvoorwaardelijkheid van de genade in Jezus Christus wisten ze onderwijzend uit te diepen.

 

Het is tot ons nut en troost als dit onderwijs van de Puriteinen ook vandaag de dag beschikbaar is. In de veelkleurigheid van de diverse bekende en minder bekende schrijvers.

Daarom is het mooi om aan het werk van De Tabernakel een bijdrage te mogen leveren. Opdat we door deze geschriften tot meerdere kennis van onszelf en van God en Jezus Christus mogen komen.

 

Leonora Grandia

Nieuwe uitgaven