Stichting de Tabernakel - Preken met verwachting!

 

 

Stichting De Tabernakel geeft preken met verwachting uit! Het gaat hierbij veelal om Engelstalige, puriteinse schrijvers. Hun preken worden betrouwbaar vertaald in hedendaags Nederlands en uitgegeven in een mooie omslag. Het is ons verlangen dat door dit werk velen tot kennis van en het leven met de Heere Jezus Christus mogen komen. 

Motivatie Mark Verhelst

De preken die Stichting De Tabernakel uitgeeft spreken mij aan omdat aan de ene kant zondaren ruim en gunnend tot Christus worden genodigd. En aan de andere kant ook de opwekking tot een leven in toewijding aan God centraal staat. Met name de puriteinen stonden bekend om hun nauwe, dagelijkse omgang met God.

Sinds 2001 mag ik deel uitmaken van het bestuur van de stichting. Twee belangrijke zaken wil ik hierbij graag doorgeven:

  • het is als een oase om binnen het bestuur de eenheid te proeven van het leven met God ondanks verschillen in achtergrond en kerkgenootschap en ook de gezamenlijke gedrevenheid te ervaren om de blijde boodschap van Gods genade door te geven
  • er blijkt een bijna onuitputtelijke bron te zijn aan preken die in het verleden tot rijke zegen zijn geweest maar ook in onze tijd nog steeds actueel zijn

Het is mijn verlangen dat ook in ons land de prediking van dit rijke Evangelie meer en meer tot zegen zal zijn. En dat ook de oproep tot een heilige levenswandel rijke vrucht zal afwerpen. Mijn wens is dat de uitgaven van Stichting De Tabernakel hieraan ook dienstbaar mogen zijn.

Tot heil van zondaren en tot eer van onze God!

Mark Verhelst,
algemeen bestuurslid Stichting De Tabernakel

Nieuwe uitgaven