Stichting de Tabernakel - Preken met verwachting!

 

 

Stichting De Tabernakel geeft preken met verwachting uit! Het gaat hierbij veelal om Engelstalige, puriteinse schrijvers. Hun preken worden betrouwbaar vertaald in hedendaags Nederlands en uitgegeven in een mooie omslag. Het is ons verlangen dat door dit werk velen tot kennis van en het leven met de Heere Jezus Christus mogen komen. 

Ds. A. Kot

Het is belangrijk dat de gezonde leer onder ons volk gebracht wordt. De preken die door De Tabernakel worden uitgegeven bevatten die gezonde leer. Wet en Evangelie. Onvermengd in het stuk van de rechtvaardiging van de goddeloze door het geloof alleen. Christocentrisch. Ontdekkend. Appelerend. Waarbij de kenmerken van de huichelaar niet ontbreken.

 

God geve dat de boodschap van Gods genade in Christus voor een verloren zondaar die in de preken naar voren komt veel vrucht zal dragen.

 

Ds. A. Kot

Nieuwe uitgaven