Stichting de Tabernakel - Preken met verwachting!

 

 

Stichting De Tabernakel geeft preken met verwachting uit! Het gaat hierbij veelal om Engelstalige, puriteinse schrijvers. Hun preken worden betrouwbaar vertaald in hedendaags Nederlands en uitgegeven in een mooie omslag. Het is ons verlangen dat door dit werk velen tot kennis van en het leven met de Heere Jezus Christus mogen komen. 

Ds. A. Simons

Jaren geleden heb ik aan ‘de wieg’ gestaan van het werk van Stichting De Tabernakel. De diepste motieven om te beginnen met dit werk was: om het Evangelie van vrije genade te brengen onder het oog van zondaren. Het verlangen om Christus in al zijn heerlijkheid aan te bieden aan goddelozen. De diepe rijkdom en schoonheid die in Hem te vinden is bekend te maken aan ons kerkelijk Nederland. Een land waar zoveel God–dienst is. Een God–dienst zonder Christus. Waar veel verwarring is onder Gods kinderen, ook als het gaat om de eenvoudige leer.

 

Zo is het werk ontstaan. Het ging niet alleen om ‘zomaar’ het Woord onder de mensen te brengen. Nee, het was het verlangen om het evenwicht tussen Wet en Evangelie helder te laten schijnen door de preken van de Stichting De Tabernakel heen. Ik geloof dat de stichting hieraan voldoet. Bijbels voldoet.

 

We zien uit naar de regen van Zegen van Boven. Van boven moet het immers komen. Christus van Boven! Van boven naar beneden. Door de nacht naar Het Licht, ook door dit eenvoudig werk. 'En ze zagen niemand anders dan Jezus alleen!'

 

U vriendelijk groetend,

 

Ds. A.Simons

Nieuwe uitgaven