Stichting de Tabernakel - Preken met verwachting!

 

 

Stichting De Tabernakel geeft preken met verwachting uit! Het gaat hierbij veelal om Engelstalige, puriteinse schrijvers. Hun preken worden betrouwbaar vertaald in hedendaags Nederlands en uitgegeven in een mooie omslag. Het is ons verlangen dat door dit werk velen tot kennis van en het leven met de Heere Jezus Christus mogen komen. 

Ds. A. van der Zwan

Al verschillende jaren ben ik geabonneerd op de uitgaven van De Tabernakel. Wat mij zo in die preken aanspreekt? De liefde van Christus, die er steeds in doorklinkt. Het bijbels evenwicht van zonde en genade, zodat de boodschap tegelijkertijd ruimhartig én dodelijk ernstig is. Evenwichtig zijn de gekozen preken ook met het oog op de verhouding van Wet en Evangelie. Het is mijn diepe overtuiging dat onze generatie met name in deze dingen schriftuurlijk onderwijs moet krijgen. Het is bovendien een goede zaak dat Stichting De Tabernakel door haar uitgaven niet alleen bekende maar ook minder bekende knechten van God uit het verleden weer tot spreken heeft gebracht. Moge de HEERE op het evangeliezaad dat zij toentertijd hebben uitgestrooid, ook vandaag rijke vrucht schenken!

 

Ds. A. van der Zwan

Nieuwe uitgaven