Stichting de Tabernakel - Preken met verwachting!

 

 

Stichting De Tabernakel geeft preken met verwachting uit! Het gaat hierbij veelal om Engelstalige, puriteinse schrijvers. Hun preken worden betrouwbaar vertaald in hedendaags Nederlands en uitgegeven in een mooie omslag. Het is ons verlangen dat door dit werk velen tot kennis van en het leven met de Heere Jezus Christus mogen komen. 

Ds. A.A. Egas

Waarom ik een abonnement op “De Tabernakel’ aanbeveel? Wel, de reden is heel eenvoudig: Hoe meer mensen in aanraking komen met deze preken, hoe beter het is. Is het niet Gods opdracht om het Evangelie te brengen tot aan het uiterste der aarde. Helaas is ons land inmiddels zendinggebied geworden.

 

De preken die door onze stichting worden uitgeven zijn in het verleden tot rijke zegen geweest. Nu ze opnieuw, vertaald in eenvoudig en goed leesbaar Nederland, mogen verschijnen, wil de Heere daar ook nu Zijn zegen aan verbinden. Hij blijft immers onveranderlijk!

 

Laten velen deze preken mogen lezen: De Heere heeft immers beloofd, dat Zijn Woord niet ledig tot Hem zal wederkeren.

 

Ds. A. A. Egas

Nieuwe uitgaven