Stichting de Tabernakel - Preken met verwachting!

 

 

Stichting De Tabernakel geeft preken met verwachting uit! Het gaat hierbij veelal om Engelstalige, puriteinse schrijvers. Hun preken worden betrouwbaar vertaald in hedendaags Nederlands en uitgegeven in een mooie omslag. Het is ons verlangen dat door dit werk velen tot kennis van en het leven met de Heere Jezus Christus mogen komen. 

Ds. C. Bos

De dwaasheid van de prediking is naar de opdracht van de Koning van de Kerk altijd het middel geweest om vijanden van God met de HEERE te verzoenen. Dit is het doel van Stichting De Tabernakel, om de blijvende stem van de prediking uit verschillende perioden van het verleden van de Kerk nog eens onder onze aandacht te brengen.

 

Stijl en verwoordingen mogen variëren. Maar er is een ding, dat de Bijbelse preken uit alle tijden gemeen hebben en dat is dat God Recht en Gods genade in Christus onontkoombaar voor ons worden neergezet, op weg als we zijn naar de eeuwigheid. De Heere vergadert Zich, door alle tijden heen een volk dat met twee woorden leert spreken: recht en genade.

 

Hij zegene de uitgegeven preken door de beademing van Zijn Heilige Geest, opdat wij uit onze tenten worden getrokken tot in de veilige Tabernakel van Hem.

 

Ds. C. Bos

Nieuwe uitgaven