Stichting de Tabernakel - Preken met verwachting!

 

 

Stichting De Tabernakel geeft preken met verwachting uit! Het gaat hierbij veelal om Engelstalige, puriteinse schrijvers. Hun preken worden betrouwbaar vertaald in hedendaags Nederlands en uitgegeven in een mooie omslag. Het is ons verlangen dat door dit werk velen tot kennis van en het leven met de Heere Jezus Christus mogen komen. 

Ds. D. Breure

In de uitgegeven preken wordt het gedachtengoed van de Reformatie helder verwoord. De onvoorwaardelijke nodiging tot Christus is de rode draad door alle preken heen, waarbij vragen over de toe-eigening in het juiste licht worden gesteld. Anderzijds ontbreekt het ontdekkende element niet. Duidelijk krijgt een plaats wat behoort bij het waarachtige leven uit Christus. Leiding voor het ware geloof, ontmaskering van het schijngeloof.

 

Ds. D. Breure

Nieuwe uitgaven