Stichting de Tabernakel - Preken met verwachting!

 

 

Stichting De Tabernakel geeft preken met verwachting uit! Het gaat hierbij veelal om Engelstalige, puriteinse schrijvers. Hun preken worden betrouwbaar vertaald in hedendaags Nederlands en uitgegeven in een mooie omslag. Het is ons verlangen dat door dit werk velen tot kennis van en het leven met de Heere Jezus Christus mogen komen. 

Ds. K.J. Kaptein

Ik heb het voorrecht genoten om te staan aan de wieg van ‘Stichting De Tabernakel’. Het verheugt mij dan ook zeer als ik zie hoe iedere maand vele preken hun weg vinden naar de lezer. En vanuit de reacties weten we dat dit werk niet ongezegend blijft. De Heere wil ook deze leespreken gebruiken om Hem te leren kennen als het Lam van God dat de zonden der wereld wegdraagt. Ook door middel van dit eenvoudige werk, leren zondaren naar de woorden van de apostel Paulus, alles schade en drek achten om de uitnemendheid en de kennis van Christus. En we zijn ervan overtuigd dat dit ook het diepste verlangen van het bestuur van de Stichting is. Deze preken worden uitgegeven vanuit het verlangen naar de krachtige doorwerking van de Heilige Geest. En wat is het nodig: een Opwekking in ons land en een Reformatie in de kerk!

 

Daarom kunnen we ook niet anders dan de preken van ‘De Tabernakel’ van harte bij u aanbevelen. En natuurlijk ook de Stichting Tabernakel maakt fouten, maar ze tonen ook steeds de bereidheid om opening van zaken te geven, als het gaat over de oorspronkelijk tekst en de keuze van de preken. Een positieve en open opstelling!

 

Tenslotte: De Stichting kent een heldere en duidelijke doelstelling, waar we van harte achter kunnen staan: ‘Het is onze hartelijke begeerte zielen te mogen winnen voor Christus.’

De Heere geve Zijn zegen, tot eer van Zijn Naam!

Ds. K. J. Kaptein

Nieuwe uitgaven