Stichting de Tabernakel - Preken met verwachting!

 

 

Stichting De Tabernakel geeft preken met verwachting uit! Het gaat hierbij veelal om Engelstalige, puriteinse schrijvers. Hun preken worden betrouwbaar vertaald in hedendaags Nederlands en uitgegeven in een mooie omslag. Het is ons verlangen dat door dit werk velen tot kennis van en het leven met de Heere Jezus Christus mogen komen. 

Uw donatie?

Stichting De Tabernakel heeft geen winstoogmerk en wordt volledig gedragen door het werk van vrijwilligers. Wat we voor niets gekregen hebben, delen we ook uit voor niets.

Voor uitbreiding van ons werk en het onder de aandacht brengen bij meer mensen, zijn we afhankelijk van giften. Daarom leggen we u met vrijmoedigheid de volgende mogelijkheden voor om ons werk te steunen:

 

Vrije giften
Het abonnementsgeld dekt met een kleine marge de productiekosten van onze uitgaven. Vrije giften zijn daarom zeer welkom. Deze giften kunnen we gebruiken voor bijvoorbeeld promotiedoeleinden, incidentele uitgaven, kinderboekjes en dergelijke. De gegevens voor het overmaken van een gift zijn:

 

Rabobank Veenendaal
rek.nr. NL49 RABO 0114 2364 61
t.n.v. Stichting De Tabernakel – L. Luiten

 

Let op: Stichting De Tabernakel heeft geen ANBI-status. Giften zijn dus niet aftrekbaar voor uw inkomstenbelasting.

 

Sponsoring
Voor degenen die graag financiële steun bieden met een concreet doel: er is de mogelijkheid om een project te sponsoren.

 

Machtigingen
De goedkoopste en makkelijkste manier om het werk van Stichting De Tabernakel te steunen, is een incassomachtiging. Een machtiging is bovendien een grote steun voor onze jaarlijkse planning, omdat we weten hoeveel geld wij mogen verwachten.

 

Via deze site kunt u heel makkelijk een machtiging afgeven. U kunt verschillende soorten machtigingen afgeven. Eenmalig, een jaar lang maandelijks een bepaald bedrag, of een machtiging tot wederopzegging. Dit laatste wil zeggen dat u Stichting De Tabernakel machtiging geeft om elke maand/kwartaal een vast bedrag van uw rekening af te schrijven tot het moment dat u ons een berichtje geeft om ermee te stoppen.

 

Wanneer u ons een machtiging wilt geven, kunt u dat doen via onderstaand formulier. Nadat u het uitgeprint en ingevuld hebt, kunt het naar het vermelde adres opsturen.

Nieuwe uitgaven