Stichting de Tabernakel - Preken met verwachting!

 

 

Stichting De Tabernakel geeft preken met verwachting uit! Het gaat hierbij veelal om Engelstalige, puriteinse schrijvers. Hun preken worden betrouwbaar vertaald in hedendaags Nederlands en uitgegeven in een mooie omslag. Het is ons verlangen dat door dit werk velen tot kennis van en het leven met de Heere Jezus Christus mogen komen. 

Werkwijze

Selectie preken
De preekselectie wordt, in overleg, zorgvuldig uitgevoerd door enkele bestuursleden. De preken komen vanuit verschillende bronnen: bibliotheken in Engeland en Amerika, het relatienetwerk van de bestuursleden, van leden en ook van internet. Bij de preekselectie wordt gezocht naar preken die aan onze doelstelling voldoen. Hierbij wordt zo veel mogelijk gestreefd naar niet eerder vertaalde preken.

 

Vertaling & correctie
Voor Stichting de Tabernakel werken verschillende teams van vrijwilligers als vertaalteams. Door dit team worden de preken vertaald en gecorrigeerd. Hierna wordt de eindredactie door een eindredacteur gedaan, onder verantwoordelijkheid van het bestuur. Bij de vertaling wordt gestreefd naar een nauwgezette omzetting in eenvoudig en eigentijds Nederlands.

 

Productie
Opmaak en drukwerk van de preken wordt door AMV Drukkerij te Lunteren verzorgd.

 

Verkoop
De abonnees van Stichting de Tabernakel ontvangen, afhankelijk van de keuze van hun abonnement, vijf of tien keer per jaar een preek per post. Daarnaast worden deze preken en de andere uitgaven van de Stichting via onze webwinkel en via boekwinkels verkocht.

Nieuwe uitgaven