Stichting de Tabernakel - Preken met verwachting!

 

 

Stichting De Tabernakel geeft preken met verwachting uit! Het gaat hierbij veelal om Engelstalige, puriteinse schrijvers. Hun preken worden betrouwbaar vertaald in hedendaags Nederlands en uitgegeven in een mooie omslag. Het is ons verlangen dat door dit werk velen tot kennis van en het leven met de Heere Jezus Christus mogen komen. 

Preken met verwachting

Stichting De Tabernakel geeft bijna iedere maand nieuwe preken uit. Preken met verwachting in meer dan één opzicht. In het Oude Testament wees alles in de tabernakel heen naar Christus, Die komen zou. De gelovige Israeliet keek met verlangen en verwachting uit naar Zijn komst. Maar nu is Christus gekomen. Hij heeft het enige en volkomen offer gebracht. Nu schenkt God ons de verkondiging van Zijn Woord. Daarin dringt Hij er ook bij ons op aan om heel onze verwachting te stellen op Christus alleen en ons daarom in geloof met Hem te laten verenigen.

 

Juist in deze drukke tijd kan er veel zijn wat ons bezet houdt en ons afhoudt van Gods Woord. Het lukt haast niet meer om rustig de Bijbel of een goed boek te lezen. Met deze list weet satan duizenden christenen te verslaan. Hoe nodig zijn juist nu momenten van rust, helder onderwijs en verdieping van het geloof!

 

Graag brengen we daarom de prekenserie van De Tabernakel onder uw aandacht. Iedere abonnee krijgt elke maand een preek toegestuurd in een mooie en aantrekkelijke opmaak. De Tabernakel geeft met name preken uit van puriteinse predikanten, maar ook van anderen. Bijvoorbeeld Bonar, Boston, Davies, Erskine, Gray, Grattan Guinness, Hofacker, Kohlbrugge, Luther, Mason, McCheyne, Murray, Ryle, Spurgeon, Webster en Whitefield.

 

De preken zijn radicaal van inhoud: voor of tegen Christus! Ze zijn scherp, maar ook altijd vol liefde en gunning. God heeft deze preken in het verleden rijk gezegend. Diezelfde God leeft nog. Van Hem is onze verwachting.

Nieuwe uitgaven