Stichting de Tabernakel - Preken met verwachting!

 

De volle zekerheid

Tekst:

Maar wij begeren, dat een ieder van u dezelfde naarstigheid bewijze, tot de volle verzekerdheid der hoop, tot het einde toe.

Hebreeën 6:11

 

Auteur:

James Waddel Alexander

 

Toelichting foto omslag:

Op 2 augustus 1776 werd de verklaring van onafhankelijkheid van de Verenigde Staten ondertekend en daarmee was de onafhankelijkheid definitief. Het document waarop dit is vastgelegd telt 56 handtekeningen. De handtekeningen staan voor volksvertegenwoordigers met invloed, voor elk van de staten. Voor de VS is het document een nationaal symbool geworden, een document dat staat voor haar identiteit, een bevestiging daarvan. In de preek die voor u ligt laat James Waddel Alexander zien wat voor een gelovige de ‘handtekeningen’ zijn die hem verzekeren van zijn identiteit, van zijn in Christus zijn ‘tot de volle verzekerdheid der hoop, tot het einde toe’.