Stichting de Tabernakel - Preken met verwachting!

 

Het weggehouden hart

Tekst:

Gij geveinsden! Terecht heeft Jesaja van u geprofeteerd, zeggende: Dit volk nadert tot Mij met hun mond, en eert Mij met de lippen, maar hun hart houdt zich ver van Mij.
Mattheüs 15:7,8

 

Auteur:

Thomas Manton

 

Toelichting foto omslag:

Er wordt steeds meer aandacht gevraagd voor de hoeveelheid tijd die in beslag wordt genomen door social media. In deze preek gaat Thomas Manton in op het gemak waarmee een mens zich af laat trekken van gebed en de toewijding. Hij wijst ons ook wegen waarlangs herstel van een aandachtige omgang met God en Zijn Woord mogelijk is. Neem en lees.