Stichting de Tabernakel - Preken met verwachting!

 

Jezus herkennen

Tekst:

En toen zij dit gezegd had, keerde zij zich achterwaarts, en zag Jezus staan, en zij wist niet, dat het Jezus was.

Johannes 20:14

 

Auteur:

Horatius Bonar

 

Toelichting foto omslag:

De weg waarlangs de zondaar geleid wordt naar de Vader is soms lang en kronkelig, schrijft Horatius Bonar. We draaien mee naar links, naar rechts, door moeilijke passages en over vlakke rechte delen. En vergeten al te makkelijk Hem te zoeken en te herkennen Die in alles wat ons overkomt ons tegemoet treedt als ware het de tuinman in Gethsémané. Maar al te vaak herkennen wij Hem niet. Het zou in een variant op het bekende poëziealbumgedichtje ook zo verwoord kunnen worden: ‘Zoek Jezus veel, zoek Jezus vroeg. Wie Hem herkent, die heeft genoeg.’