Stichting de Tabernakel - Preken met verwachting!

 

Net zo goed thuis?

Tekst:

De HEERE bemint de poorten van Sion boven alle woningen van Jakob.

Psalm 87:2

 

Auteur:

David Clarkson

 

Toelichting foto omslag:

Waarom zou ik naar de kerk gaan? In allerlei toonaarden is deze vraag te horen, buiten én binnen de kerk. Waarom zou gewoon thuis bidden en lezen niet genoeg zijn? Waar staat het eigenlijk in de Bijbel dat we naar de kerk moeten gaan? David Clarkson beschrijft ons de voorliefde van de HEERE voor de poorten van Sion, die in de tekst van deze preek uitgesproken wordt. Deze en vele andere redenen brengen hem tot de conclusie: de openbare godsdienstoefening is geen wassen neus. Integendeel, het is het moment bij uitstek waarin de HEERE verheerlijkt wordt - te midden van Zijn gemeente.