Christus alles en in allen

Tekst:

Maar Christus is alles en in allen.
Kolossenzen 3:11

 

Auteur:

Thomas Watson

 

Toelichting foto omslag:

Er is zoveel te vinden in onze Heere Jezus Christus, dat onze woorden en beelden ervoor tekortschieten. In deze preek maakt Thomas Watson een bloemlezing van de rijkdom die wij in Hem ontvangen. Om ons aan te moedigen te verlangen naar Hem, onze troost, ja, ons alles te zoeken én vinden in Hem. Niet alleen vrede voor ons, maar ook vrede in ons. In alles en in allen de hoogste maat, in alles de diepste bron. In alles genoeg, opdat ieder die in Hem gelooft vrede en leven bij God zal hebben in eeuwigheid.

 

 

origineel vertaling

€ 2,00 incl. 9% BTW