Mediteren over God

Tekst: 

Mijn overdenking van Hem zal zoet zijn; ik zal mij in de HEERE verblijden.
Psalm 104:34

 

Auteur:

William Bridge

 

Toelichting foto omslag: 

Hoe dichter je bij het vuur gaat zitten, hoe meer warmte je ervan ervaart. Zo is het ook met het ‘mysterie’ van het geloof: hoe dichter wij bij de Heere schuilen, hoe meer we van Hem ervaren. Want onze God ís een vuur, zelfs een verterend vuur, zoals Paulus al schrijft in Hebreeën 12. Niemand kan bij Hem wonen. En toch zingt Psalm 84: ‘Ik koos liever aan de dorpel in het huis mijns Gods te wezen, dan lang te wonen in de tenten der goddeloosheid.’ Hierover kunnen wij ons blijven verwonderen. Het is aan deze dorpel, aan deze drempel van Gods huis, van Gods nabijheid, dat William Bridge ons wil brengen door deze verkondiging. Hij wil ons bewegen om de kracht van deze ‘zoete, aangename bezigheid’ van meditatie en overdenking te ontdekken. Om dan te ontdekken: wie heimwee hebben, komen thuis. ‘Welgelukzalig zijn zij, die in Uw huis wonen; zij prijzen U gestadig’ (Psalm 84:5). Gelukkig wie zich thuis laat brengen – hoe afgedwaald hij ook is.

origineel vertaling

€ 2,00 incl. 6% BTW