M. Dankers

 

Het werk van Stichting De Tabernakel spreekt mij aan omdat het doel is de boodschap van het Evangelie te verspreiden overal waar dat nodig is. En dat is op de hele wereld. Heel dikwijls gaat het in de Bijbel over de hele wereld. "Gaat heen in de hele wereld, predikt het Evangelie aan alle creaturen", zei Jezus tegen Zijn discipelen (Markus 16:15). Ik denk ook aan Jesaja 45:22, waar de Eeuwige spreekt: "Wendt u naar Mij toe, wordt behouden, alle gij einden der aarde! Want Ik ben God en niemand meer."

 

De einden der aarde, waar zijn die? Ik heb van mijn leven ruim twee jaar doorgebracht in het toenmalige Nederlands Nieuw Guinea. Dikwijls zongen wij, in de zondagse kerkdiensten in de marinekampementen of op het halfdek van een oorlogsschip, terwijl wij de besneeuwde Cartensztoppen boven de wolken zagen uitsteken, of naar de majestueuze groene hellingen van het Cycloopgebergte keken:

 

O, onze God, o vast vertrouwen
Van 't allerverste land,
Op Wien al 's aardrijks einden bouwen
En 't wijdstgelegen strand!

 

Wat een indruk hadden wij er dan van wat het was om aan de einden der aarde te zijn, en van Gods grote schepping en van Zijn Opperheerschappij.

 

O, dat alle volken Jezus' discipelen werden! Daartoe zegene Hij het werk van Stichting De Tabernakel.

 

M. Dankers

Recente uitgave

 

Uitgaves

Bekijk hier al onze preken, CD's, boeken en (kerst)kaarten.

 

UITGAVES

Kennismaking

U kunt vrijblijvend een gratis kennismakingspakket aanvragen om kennis te maken met de uitgaven van de stichting.

 

AANVRAGEN

Abonnement

Een jaarabonnement aanvragen voor u zelf of een abonnement aan iemand cadeau geven? Klik hier voor meer informatie.

 

AANVRAGEN