Het is volbracht

Tekst:

Hij zeide: Het is volbracht! En het hoofd buigende, gaf de geest.

Johannes 19:30

 

Auteur:

Thomas Manton.

 

Toelichting foto omslag:

Voor de moordenaars die naast de Heere Jezus op Golgotha hingen, was het uur van hun dood niet iets wat ze hadden kunnen voorzien - anders waren ze er wel aan ontkomen. Hoe anders was dat voor onze Heere Jezus Christus. Hij zag het uur van Zijn dood aankomen vanaf het begin. Hij kende dat uur en heeft het ten volle doorgemaakt, zodat Hij voor ons geworden is een werkelijk medelijdende Hogepriester van een nieuw verbond, een verbond van genade en verlossing. Niemand kan Hem nog afwijzen, betoogt Thomas Manton in deze preek met scherpte en vuur.

 

 

 

 

origineel vertaling

€ 2,00 incl. 6% BTW