Doelstelling

 

Stichting De Tabernakel heeft als doelstelling velen bekend te maken met preken en andere publicaties die het puriteinse gedachtegoed helder verwoorden. Het is haar verlangen dat door dit werk velen tot kennis van en het leven met de Heere Jezus Christus mogen komen. We geven preken met verwachting uit!

 

De Heilige Schrift, als Gods Woord, vormt uitgangspunt en inspiratiebron voor het werk van de Stichting.

 

Van harte onderstrepen wij de twaalf artikelen van het algemeen ongetwijfeld christelijke geloof:

 1. Wij geloven in God de Vader, de Almachtige, de Schepper van hemel en aarde.
 2. Wij geloven in Zijn Zoon Jezus, Zijn eniggeboren Zoon, onze Heere.
 3. Wij geloven dat Jezus Christus ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria.
 4. Wij geloven dat Hij geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle.
 5. Wij geloven dat Hij op de derde dag weer is opgestaan uit de dood.
 6. Wij geloven dat Hij is opgevaren naar de hemel, zittend aan de rechterhand van God, de almachtige Vader.
 7. Wij geloven dat Hij zal komen vanuit de hemel, om te oordelen de levenden en de doden.
 8. Wij geloven in de Heilige Geest.
 9. Wij geloven één heilige, algemene Christelijke Kerk, de gemeenschap van de heiligen.
 10. Wij geloven de vergeving van de zonden.
 11. Wij geloven de wederopstanding van het lichaam.
 12. Wij geloven een eeuwig leven.
  Amen

In dit alles liggen de volgende vier kernpunten ons in het bijzonder na aan het hart:

 • Wij geloven dat alle mensen verloren liggen en schuldig staan voor God (Rom. 3:10-19).
 • Wij geloven dat het aanbod van Gods genade tot alle mensen komt (Rom. 5:18).
 • Wij geloven dat het Evangelie van de blijde boodschap aan alle mensen gepredikt moet worden, zonder onderscheid en zonder voorwaarde (Openb. 22:17).
 • Wij geloven dat alleen het leven met de Heere Jezus Christus werkelijk vrijheid schenkt (Joh. 8:36).

Recente uitgave

 

Uitgaves

Bekijk hier al onze preken, CD's, boeken en (kerst)kaarten.

 

UITGAVES

Kennismaking

U kunt vrijblijvend een gratis kennismakingspakket aanvragen om kennis te maken met de uitgaven van de stichting.

 

AANVRAGEN

Abonnement

Een jaarabonnement aanvragen voor u zelf of een abonnement aan iemand cadeau geven? Klik hier voor meer informatie.

 

AANVRAGEN