Doelstelling

 

Stichting De Tabernakel heeft als doelstelling velen bekend te maken met preken en andere publicaties die het puriteinse gedachtegoed helder verwoorden. Het is haar verlangen dat door dit werk velen tot kennis van en het leven met de Heere Jezus Christus mogen komen. We geven preken met verwachting uit!

 

De Heilige Schrift, als Gods Woord, vormt het uitgangspunt en de inspiratiebron voor het werk van de Stichting.

 

Van harte onderstrepen wij de twaalf artikelen van het algemeen ongetwijfeld christelijke geloof:

 1. Wij geloven in God de Vader, de Almachtige, de Schepper van hemel en aarde.
 2. Wij geloven in Zijn Zoon Jezus, Zijn eniggeboren Zoon, onze Heere.
 3. Wij geloven dat Jezus Christus ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria.
 4. Wij geloven dat Hij geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle.
 5. Wij geloven dat Hij op de derde dag weer is opgestaan uit de dood.
 6. Wij geloven dat Hij is opgevaren naar de hemel, zittend aan de rechterhand van God, de almachtige Vader.
 7. Wij geloven dat Hij zal komen vanuit de hemel, om te oordelen de levenden en de doden.
 8. Wij geloven in de Heilige Geest.
 9. Wij geloven één heilige, algemene Christelijke Kerk, de gemeenschap van de heiligen.
 10. Wij geloven de vergeving van de zonden.
 11. Wij geloven de wederopstanding van het lichaam.
 12. Wij geloven een eeuwig leven.
  Amen

Stichting de Tabernakel beoogt een evenwichtige Bijbelse boodschap uit te dragen, tot eer van Gods Naam en tot opbouw van Zijn gemeente. Onderstaande kernpunten vormen hierbij de rode draad:

 • Wij geloven dat alle mensen van nature verloren liggen en schuldig staan voor God (Romeinen 3:10-19).
 • Wij geloven dat het Evangelie, het goede nieuws van verlossing door en in Christus alleen, aan alle mensen gepredikt moet worden, met het bevel van bekering en geloof (Markus 1:15; 16:15; Handelingen 17:30).
 • Wij geloven dat God uit genade vergeving van zonden en eeuwig leven schenkt door het geloof in Christus (Romeinen 3:21-28).
 • Wij geloven dat ieder die door God is gered, ook wordt opgeroepen tot een leven in dankbare gehoorzaamheid aan God, waarbij het werk van de Heilige Geest in het persoonlijke leven tot uitdrukking komt (Romeinen 12:1-2).

 

Recente uitgave

 

Uitgaves

Bekijk hier al onze preken, boeken en (kerst)kaarten.

 

UITGAVES

Kennismaking

U kunt vrijblijvend een gratis kennismakingspakket aanvragen om kennis te maken met de uitgaven van de stichting.

 

AANVRAGEN

Abonnement

Een jaarabonnement aanvragen voor u zelf of een abonnement aan iemand cadeau geven? Klik hier voor meer informatie.

 

AANVRAGEN