Vacatures

 

Hoewel het op het eerste gezicht misschien niet zo lijkt te zijn, brengt het werk van Stichting De Tabernakel veel verschillende taken met zich mee: van vertaling en correctie tot en met het zoeken van foto's voor de omslagen, van het bijhouden van de financiën tot en met het op orde houden van de website, en nog veel meer. Vandaar dat er regelmatig taken zijn waarvoor we de juiste personen zoeken.

 

Al het werk van Stichting De Tabernakel wordt volledig op vrijwillige basis verricht. Dit doen we om de kosten zo laag mogelijk te houden, en op die manier onze uitgaven voor zoveel mogelijk mensen toegankelijk te maken. Dit is tenslotte ook het doel waar alle medewerkers van Stichting De Tabernakel naar streven: ieder op zijn plaats bijdragen aan de bevordering van het Koninkrijk van God.

 

In de eerste plaats is hiervoor gebed nodig. Voor deze taak schrijven we geen vacatures, maar we willen u vragen om ons werk in al haar facetten in uw gebeden op te dragen. We zijn immers allen, zowel de medewerkers als lezers, diep afhankelijk van God en Zijn genade in Christus Jezus. Alleen God is machtig - maar dan ook volkomen! - 'alle genade te doen overvloedig zijn in u; opdat gij in alles te allen tijd, alle genoegzaamheid hebbende, tot alle goed werk overvloedig moogt zijn' (2 Kor. 9:8).

 

In de tweede plaats zoeken we mensen die ook in fysieke zin willen bijdragen aan ons werk. U vindt hieronder de vacatures die momenteel beschikbaar zijn. Wilt u ons werk graag op een andere manier steunen, neem dan gerust contact met ons op.

 

Tot slot vragen we u de uitgaven van Stichting De Tabernakel ook bij anderen onder de aandacht te brengen, omdat we verlangen dat door dit werk velen tot kennis van en het leven met de Heere Jezus Christus mogen komen. U kunt bijvoorbeeld de gelezen preken doorgeven of de meditatieboekjes rond het Avondmaal eens aan iemand uitlenen. Voor slechts € 10,- doet u een jaarabonnement van tien preken cadeau.

 

Vertalers en correctoren

Wilt u eenmaal per jaar of vaker een puriteinse preek vertalen of een vertaling corrigeren? Beheerst u het (oudere) Engels goed en kunt u dit omzetten naar prettig leesbaar, hedendaags Nederlands? We horen graag van u! 

 

 

Recente uitgave

 

Uitgaves

Bekijk hier al onze preken, boeken en (kerst)kaarten.

 

UITGAVES

Kennismaking

U kunt vrijblijvend een gratis kennismakingspakket aanvragen om kennis te maken met de uitgaven van de stichting.

 

AANVRAGEN

Abonnement

Een jaarabonnement aanvragen voor u zelf of een abonnement aan iemand cadeau geven? Klik hier voor meer informatie.

 

AANVRAGEN