Vacatures

 

Hoewel het op het eerste gezicht misschien niet zo lijkt te zijn, brengt het werk van Stichting De Tabernakel veel verschillende taken met zich mee: van vertaling tot en met het zoeken van foto's voor de omslagen, van het bijhouden van de financiën tot en met het op orde houden van de website, en nog veel meer. Vandaar dat er regelmatig taken zijn waarvoor we de juiste personen zoeken.

 

Al het werk van Stichting De Tabernakel wordt volledig op vrijwillige basis verricht. Dit doen we om de kosten zo laag mogelijk te houden, en op die manier onze uitgaven voor zoveel mogelijk mensen toegankelijk te maken. Dit is tenslotte ook het doel waar alle medewerkers van Stichting De Tabernakel naar streven: ieder op zijn plaats bijdragen aan de bevordering van het Koninkrijk van God.

 

In de eerste plaats is hiervoor gebed nodig. Voor deze taak schrijven we geen vacatures, maar we willen u vragen om ons werk in al haar facetten in uw gebeden op te dragen. We zijn immers allen, zowel de medewerkers als lezers, diep afhankelijk van God en Zijn genade in Christus Jezus. Alleen God is machtig - maar dan ook volkomen! - "alle genade te doen overvloedig zijn in u; opdat gij in alles te allen tijd, alle genoegzaamheid hebbende, tot alle goed werk overvloedig moogt zijn." (2 Cor. 9:8)

 

In de tweede plaats zoeken we mensen die ook in fysieke zin willen bijdragen aan ons werk. U vindt hieronder de vacatures die momenteel beschikbaar zijn. Mochten er geen vacatures beschikbaar zijn, en u wilt ons werk toch graag steunen, neem dan gerust contact met ons op.

 

Beschikbare vacature: Penningmeester

Ligt de boodschap van de puriteinen jou na aan het hart en ben je bereid een bijdrage te leveren aan de verspreiding hiervan door onze huidige penningmeester op te volgen? In nauwe samenwerking met onze vrijwilliger die de ledenmutaties beheert, draag je zorg voor de verantwoording van de financiën, de betalingen en de facturatie. Je bent tevens lid van het bestuur. Dit geeft je tegelijk de mogelijkheid om inhoudelijk mee te denken met alle andere activiteiten van de stichting. We horen graag van je! Neem contact met ons op via info@tabernakel.nl.

 

 

Recente uitgave

 

Uitgaves

Bekijk hier al onze preken, CD's, boeken en (kerst)kaarten.

 

UITGAVES

Kennismaking

U kunt vrijblijvend een gratis kennismakingspakket aanvragen om kennis te maken met de uitgaven van de stichting.

 

AANVRAGEN

Abonnement

Een jaarabonnement aanvragen voor u zelf of een abonnement aan iemand cadeau geven? Klik hier voor meer informatie.

 

AANVRAGEN