Geschiedenis

 

Voor Klaas Jelle Kaptein, afkomstig uit de oud-gereformeerde gemeente van Urk, was het niet voldoende dat zijn hongerige ziel in de preken van Engelse en Schotse oudvaders voedsel vond. Hij wilde ook anderen die kost aanreiken. In zijn vriend Jan Kramer vond hij een bondgenoot. Samen zijn ze deze oude preken in herschreven vorm uit gaan geven. Later werd meer op zoek gegaan naar het - vaak anderstalige - origineel. De preken werden vertaald en daarna verspreid onder vrienden en bekenden. Al snel werden ze ook buiten Urk gelezen en in 1998 was Stichting De Tabernakel een feit.

Nadat Kaptein Urk had verlaten, is het werk door Jan Kramer voortgezet. Hij werd gedreven door een sterk verlangen om het Woord door te geven aan de hand van deze preken uit het verleden. Een belangrijke drijfveer voor hem waren de vele vragen die vooral onder de jeugd leven. Jongeren hebben behoefte aan een heldere verkondiging, een radicale boodschap. De preken zijn eenvoudig en voor een breed publiek toegankelijk. De boekjes mogen onder Gods zorg tot zegen en troost voor hun lezers zijn.

Nadat Cees van Breugel jarenlang voorzitter is geweest, was Wim Hasselman interim-voorzitter totdat Jan de Wit het bestuur kwam versterken. Sinds het najaar van 2021 vervult ds. A.S. (Steven) Middelkoop de voorzittersrol.

 

Klaas Jelle Kaptein is inmiddels ds. K.J. Kaptein, Jan Kramer is werkzaam op een andere plaats in Gods Koninkrijk. Maar ook nu is en blijft het het hartelijk verlangen om door het werk van Stichting De Tabernakel zielen te winnen voor Christus: de Weg, de Waarheid en het Leven.

 

U leest meer over de geschiedenis van Stichting De Tabernakel in de artikelen op de pagina 'In de media'.

Recente uitgave

 

Uitgaves

Bekijk hier al onze preken, boeken en (kerst)kaarten.

 

UITGAVES

Kennismaking

U kunt vrijblijvend een gratis kennismakingspakket aanvragen om kennis te maken met de uitgaven van de stichting.

 

AANVRAGEN

Abonnement

Een jaarabonnement aanvragen voor u zelf of een abonnement aan iemand cadeau geven? Klik hier voor meer informatie.

 

AANVRAGEN