Niets zonder God

Tekst:

Opdat geen vlees zou roemen voor Hem. Maar uit Hem zijt gij in Christus Jezus, Die ons geworden is wijsheid van God, en rechtvaardigheid, en heiligmaking, en verlossing; opdat het zij, gelijk geschreven is: Die roemt, roeme in de Heere.
1 Korinthe 1:29-31

 

Auteur:

Jonathan Edwards

 

Toelichting foto omslag:

Midden in het paradijs stond de boom des levens. Terwijl alles in het paradijs goed was, en met de schepping van de mens zelfs zeer goed, wees toch deze boom des levens heen naar de bron van dit alles: onze God en Heere. Jonathan Edwards wijst terug én vooruit naar deze boom van leven. Ook in het nieuwe paradijs zal de boom des levens staan. Wij hier op deze aarde leven in het gemis van deze boom, dieper nog, we zouden er niet mee om kunnen gaan door de zondige aard van onze menselijke natuur sinds de val. Het is het kruis van Golgotha, het is Christus Zelf Die voor ons opnieuw de boom des levens geworden is. Wie roemt, roeme in de Heere.

 

origineel vertaling

€ 2,00 incl. 6% BTW