De belijdenis van Thomas

Tekst:

Mijn Heere en mijn God!

Johannes 20:28

 

Auteur:

Thomas McCrie

 

Toelichting foto omslag:

In de kerk gebeurt het. Mensen die de ontmoeting met de Heere Jezus gemist hebben, ontvangen Hem in Woord en sacrament. Zo was het immers ook voor Thomas. Hij had de Heere Jezus misgelopen en miskend door ongeloof. Maar wat zijn ongeloof hem niet kon geven, gaf zijn hernieuwde ontmoeting met zijn broeders, met Jezus in het midden, hem weer terug. Zijn Woord en Zijn aanwezigheid veranderen ons – en dat is precies wat ook deze preek uit de mond van Zijn dienaar McCrie wil uitwerken.

 

origineel vertaling

€ 2,00 incl. 6% BTW