De daad bij het Woord

Tekst:

En weest daders des Woords, en niet alleen hoorders, uzelf met valse overlegging bedriegende.
Jakobus 1:22

 

Auteur:

John Howe

 

Toelichting foto omslag: 

Gods Woord vraagt erom geleefd te worden. Nageleefd te worden. Het is belangrijk om erover te praten, zelfs erover te discussiëren. Maar wanneer de daad niet bij het woord gevoegd wordt, wordt dat spreken een luchtkasteel, zo laat John Howe zien in deze preek. Hoe kan iemand ooit het idee van een gebouw omzetten in een daadwerkelijk gebouw? Alleen wanneer hij alles wat hij leert op het goede moment en op de juiste manier inzet, is hij in staat om iets moois te bouwen. Zo is het ook met het Woord van God en met Zijn Koninkrijk: alleen wanneer we Gods Woord horen en doen, wordt Zijn Koninkrijk in ons en in deze wereld daadwerkelijk gebouwd.

origineel vertaling

€ 2,00 incl. 6% BTW