De doop als levensbron

Tekst:

Bekeert u, en een ieder van u worde gedoopt in de Naam van Jezus Christus, tot vergeving der zonden.
Handelingen 2:38

 

Auteur:

Thomas Manton

 

Toelichting foto omslag:

Met een onzichtbare God spreken wij over een geluk dat in een andere wereld ligt. Door de doop maakt Hij ons zichtbaar wat Hij ons in Christus geeft, maar ook wat Hij vraagt. Hij vraagt van ons het oude leven af te leggen, om in een nieuw godzalig leven te wandelen. Dat lijkt misschien een bittere pil, maar is voor ons gezond en is voor wie het doet altijd zoeter dan verwacht. Zo ontvangen we een geluk dat niet van deze wereld is. Alleen door deze wetenschap kunnen we het geneesmiddel dat de doop is, en dat ons ook wat kosten zal, werkelijk ontvangen en gebruiken. Zoals Thomas Manton schrijft in deze preek: 'God belooft ons wat we verlangen, op voorwaarde dat we ons onderwerpen aan dingen waar we [uit onszelf] op tegen zijn.'

 

origineel vertaling

€ 2,00 incl. 6% BTW