De geest van liefde

Tekst

De liefde (...) zoekt zichzelf niet.

1 Korinthe 13:5

 

Auteur:

Jonathan Edwards

 

Toelichting foto omslag

De Heere wist dat wij geen geld hadden om te betalen. Hij wist dat Hij ons alles wat we nodig hebben om niet moest geven, omdat we het anders voor eeuwig zonder moeten doen. Zouden wij dan alle gerichtheid op ons eigen belang niet af moeten leggen? En elkaar lief moeten hebben op dezelfde manier als Hij ons heeft liefgehad? Daarom, zo wijst Jonathan Edwards ons in deze preek, moeten we erop gericht zijn Hem na te volgen – in eenzelfde liefde, die zichzelf voorbijziet en het belang van de ander ziet en zoekt.

 

origineel vertaling

€ 2,00 incl. 6% BTW