De liefde is uit God

Tekst:

Hieraan kennen wij, dat wij de kinderen Gods liefhebben, wanneer wij God liefhebben, en Zijn geboden bewaren.
1 Johannes 5:2

 

Auteur:

William Bates

 

Toelichting foto omslag:

‘De apostel bewijst verder dat de liefde Gods en tot de kinderen Gods altijd samen moeten gaan.’ Dat is het korte en eenvoudige commentaar van de Statenvertalers in de kanttekening bij 1 Johannes 5:1. In deze preek geeft William Bates deze liefde opnieuw woorden. Zodat we ons niet laten ontmoedigen door de ander en door de moeite die het kan kosten om elkaar als broeders en zusters lief te hebben. Zodat we ook vandaag de dag weer terugkomen bij de Bron zelf. Laten wij elkaar liefhebben, want de liefde is uit God (1 Joh. 4).

 

origineel vertaling

€ 2,00 incl. 6% BTW