De Namen van Christus

Tekst:

Gij zult Zijn naam heten Emmanuël; dat is, overgezet zijnde, God met ons.
Mattheüs 1:23

 

Auteur:

Octavius Winslow

 

Toelichting foto omslag: 

Een bekend beeld: een kleine of grotere verzameling van geurtjes, zalfjes en andere middeltjes om goede sier mee te maken. Een beeld dat ook al bijna zo oud is als de mensheid. Zelfs in Hooglied 1 wordt dit beeld gebruikt: ‘Uw oliën zijn goed tot reuk, Uw naam is een olie, die uitgestort wordt; daarom hebben U de maagden lief.’ Octavius Winslow schrijft hierover: ’Voor degenen die de Heere liefhebben, is er geen onderzoek meer kostbaar en leerzaam dan het onderzoeken van de verschillende en inhoudsvolle Namen die Hij draagt. Een enkele Naam is voor hen vaak als een boek vol met goddelijke waarheid. Als een mijn van onnoemelijke rijkdom, als een doos van de meest kostbare zalf of als een toren van onneembare sterkte.’

 

origineel vertaling

€ 2,00 incl. 6% BTW