Denken aan Christus

Tekst:

En zeide: wat dunkt u van de Christus? Wiens Zoon is Hij? Zij zeiden tot Hem: Davids Zoon.

Mattheüs 22:42

 

Auteur:

J.C. Ryle

 

Toelichting foto omslag

Ze moeten er al in de tijd van Ryle gehangen hebben: de met veel zorg in elkaar gevlochten 'Christmas wreaths', kerstkransen. Al vanaf de 16e eeur is het in Engeland een gebruik Adventskransen te maken van naaldboomtakken, die eeuwig leven symboliseren, en van stekelige takken van de steeneik en trosjes rode vossenbessen, die wijzen op de doornenkroon en druppels bloed. In alle drukte om de huizen te versieren voor de kerstdagen vergat men echter waarom dit allemaal begonnen is: dat we in gedachten stilstaan bij de nieuwgeboren Heiland, Christus, het Licht van de wereld. Daarom herhaalt Ryle het keer op keer - ook voor ons in deze kerstdagen: 'Denkt u aan Christus'?

 

Uitgegeven op kaartformaat voor eenvoudige verzending.

Enveloppen worden meegeleverd.

 

Vanaf 10 exemplaren betaalt u slechts € 1,25 per stuk!

origineel vertaling

€ 2,50 incl. 9% BTW