Dood voor de wereld

Tekst:

Want gij zijt gestorven.
Kolossenzen 3:3

 

Auteur:

Thomas Boston

 

Toelichting foto omslag: 

Hebt u ooit een medewerker van een incassobureau op een begraafplaats rond zien lopen om mensen aan te kondigen dat iemand nog geld van de begravenen eiste? Wij vinden het helemaal vanzelfsprekend dat dit niet gebeurt. Stel je voor. Toch is het met de christen anders: hij is al gestorven voor de wereld, en leeft in en door Christus. Maar nog steeds doet de wereld een beroep op hem. En dit beroep voelt hij vaak maar al te goed. Het leven hier op aarde is daarom voor ieder die Christus in geloof volgen wil, een voortdurende oefening in dit gestorven-zijn voor de wereld. Een voortdurende oefening in gericht zijn op de wereld die komt.

 

 

origineel vertaling

€ 2,00 incl. 6% BTW