Elkaar opscherpen

Tekst:

En laat ons op elkander acht nemen, tot opscherping der liefde en der goede werken.
Hebreeën 10:24

 

Auteur:

Robert Traill

 

Toelichting foto omslag:

‘IJzer scherpt men met ijzer, zo scherpt een mens ook zijn medemens’ (naar Spreuken 27:17). Nu gebruiken we een slijpsteen om een mes te scherpen. In een tijd waarin men nog geen slijpsteen van carborundum of ander hard materiaal had, sleep men ijzer met een ander ijzeren voorwerp. Zo scherpt ook een christen een medechristen. Hoe dit gebeurt? Door elkaar te kennen, te ontmoeten en op te scherpen met onderscheidingsvermogen, zo laat Robert Traill ons zien. Opdat het lichaam van Christus  gebouwd en samengevoegd wordt, zoals de psalmist (Psalm 89) zingt: ‘Naar Uw gemaakt bestek, in eeuwigheid’.

 

 

origineel vertaling

€ 2,00 incl. 6% BTW