Grijp naar het eeuwige leven

Tekst:

Grijp naar het eeuwige leven.
1 Timotheüs 6:12

 

Auteur: 

Thomas Guthrie

 

Toelichting foto omslag: 

Wie denkt niet aan nood als hij een reddingsboei ziet? Met dit beeld, en talrijke andere beelden, als wil hij het zo dichtbij mogelijk brengen, en ieder van ons doordringen van de ernst van onze situatie buiten Christus, roept William Guthrie ons op om tot Christus te komen. Wie nog niet gekomen is, moet komen, want het is anders te laat. Strijd de goede strijd - grijp naar het eeuwige leven - waartoe u geroepen bent. Daarom zegt Guthrie: 'Als u nu Christus aangrijpt, zullen alle engelen in de hemel zingen en alle hemelklokken luiden als het blijde bericht komt en uw Vader het uitroept: ‘Maak een woning gereed, haal een kroon! Want deze Mijn zoon was dood, maar hij leeft weer; hij was verloren, maar is gevonden.’

 

origineel vertaling

€ 2,00 incl. 9% BTW