Grondslagen van het nieuwe leven

Tekst:

En de wolf zal met het lam verkeren, en de luipaard bij de geitenbok neerliggen; en het kalf, en de jonge leeuw, en het mestvee tezamen, en een klein jongske zal ze drijven. De koe en de berin zullen tezamen weiden, hun jongen zullen tezamen neerliggen, en de leeuw zal stro eten, gelijk de os. En een zuigeling zal zich vermaken over het hol van een adder; en een gespeend kind zal zijn hand uitsteken in de kuil van de basilisk. Men zal nergens leed doen noch verderven op de ganse berg Mijner heiligheid; want de aarde zal vol van kennis des HEEREN zijn, gelijk de wateren de bodem der zee bedekken.
Jesaja 11:6-9

 

Auteur:

Richard Sibbes

 

Toelichting foto omslag:

Dieren van dezelfde soort zien we vaak samen, rustig liggend of staand. Misschien gaat dat niet altijd vreedzaam, maar er zijn diersoorten die wij zeker niet bij elkaar zouden zetten. Wolven en lammeren bijvoorbeeld. Toch komt er een dag waarop ook zij in vrede met elkaar zullen omgaan. De dag waarop de vrede van onze Heere volmaakt zal zijn. Het is deze vrede waartoe we nu al geroepen zijn. Richard Sibbes wijst ons in deze preek de weg van deze vrede in onze dagen.

 

 

origineel vertaling

€ 2,00 incl. 6% BTW