Het gebed van de bruid

Tekst:

Die deze dingen getuigt, zegt: Ja, Ik kom haastig. Amen. Ja, kom, Heere Jezus!

Openbaring 22:20

 

Auteur:

Richard Sibbes

 

Toelichting foto omslag:

De Kerk strekt zich met verlangen uit naar de wederkomst van Christus. Zij is Zijn bruid. Een bruid die met de woorden uit het slot van de Bijbel leert bidden: ‘Ja, kom, Heere Jezus!’ Waarom zij zo verlangt? Omdat zij iets heeft geproefd van Zijn toekomst. Over deze toekomst en over het waarom van dit verlangen schrijft Richard Sibbes: ‘De heerlijke momenten en zaken die we hier ontvangen, zijn niet meer dan de eerstelingen van een volle oogst en een druppel uit een oceaan.’ Waarom zij dit zo verlangt? Christus Zelf leert haar dit: ‘Ziet omhoog, en heft uw hoofden opwaarts, omdat uw verlossing nabij is’ (Luk. 21:28).

origineel vertaling

€ 2,00 incl. 9% BTW