Het lied van de engelen

Tekst:

En van stonde aan was er met de engel een menigte van de hemelse heerlegers, prijzende God en zeggende: Ere zij God in de hoogste hemelen, en vrede op aarde, in de mensen een welbehagen. 
Lukas 2:13-14

 

Auteur:

Archibald Alexander.

 

Toelichting foto omslag: 

Een groot en hemels koor kondigde de komst van de Heere Jezus aan. Glorie aan God in de hoge, en vrede op aarde – dat zongen zij. Archibald Alexander neemt ons in deze preek mee naar het wonder van de komst, van de menswording van onze Heere. Deze grote gave, de prijs voor ons betaald, zet ons aan om ook vrede te zoeken en te brengen op aarde, om God te verheerlijken. Om ons licht te laten schijnen in alles wat we doen. Zo wordt de glorie van God niet alleen door ons, maar ook door anderen gezegd en gezongen.

 

U kunt deze preek gebruiken als kerstgroet voor familie, vrienden en gemeenteleden.

Hij is gedrukt op kaartformaat en kan met één decemberzegel verstuurd worden. Enveloppen worden bijgeleverd.

Vanaf 10 exemplaren betaalt u slechts € 1,25 per stuk. Voor kerkenraden geldt een speciale aanbiedingsprijs. 

 

origineel vertaling

€ 2,50 incl. 9% BTW