Hoe zal ik tot God gaan?

Tekst:

… waardoor ons de grootste en dierbare beloften geschonken zijn.
2 Petr. 1:4

 

Auteur:

Horatius Bonar

 

Toelichting foto omslag:

Hoe mistig kan het allemaal lijken, juist ook als de zon net opgaat. De boodschap van God en Zijn genade in Christus kan voor ons ook omringd zijn door veel mist en onduidelijkheid. Bonar roept ons op om ons dwars daardoorheen te richten op het licht. Het licht dat de herders omstraalde. Het licht waarvan Petrus al gesproken heeft (2 Petrus 1:19): ‘En wij hebben het profetische woord, dat zeer vast is, en gij doet wel, dat gij daarop acht hebt, als op een licht, schijnende in een duistere plaats, totdat de dag aanlicht, en de Morgenster opga in uw harten.’

 

 

origineel vertaling

€ 2,00 incl. 6% BTW