Jezus Christus is alles en in allen

Tekst:

Christus is alles en in allen.
Kolossenzen 3:11

 

Auteur:

Samuel Ward

 

Toelichting foto omslag: 

Het bergachtige Libanon was in Bijbelse tijd beroemd om haar eikenbossen en naaldbossen. Koning Hiram van Tyrus stuurde Salomo timmermannen met een overvloed aan cederhout van de Libanon. In de psalmen en liederen van Israël hebben de bossen van Libanon een legendarische naam gekregen. Op tal van plaatsen in de Bijbel wordt de Libanon vermeld in haar pracht, kracht, grandeur en roem. De geur van dit machtige Libanon is een van de vele voorbeelden waarmee Samuel Ward tot uitdrukking brengt hoe heerlijk de naam van onze Heere Jezus Christus is. Hij is alles in allen, voor nu en voor altijd. Voor Hem is zelfs de Libanon niet toereikend als offer (Jesaja 40).

 

 

origineel vertaling

€ 2,00 incl. 6% BTW