Jezus verschijnt

Tekst:

En toen Jezus opgestaan was, des morgens vroeg, op de eerste dag der week, verscheen Hij eerst aan Maria Magdaléna, uit wie Hij zeven duivelen uitgeworpen had. (Markus 16:9)

 

Auteur:

C.H. Spurgeon

 

Toelichting foto omslag:

Wilt u Jezus ontmoeten? Zoek Hem nu Hij te vinden is. Dat is de boodschap van Spurgeon in deze preek. Zoek Hem waar u bent, of het nu in de schuur is of de tuin. Begin Hem te zoeken en doe dat steeds opnieuw. Zoals Hij bij het graf tot Maria naderde, zal Hij ook dicht bij u komen.

 

 

origineel vertaling

€ 2,00 incl. 6% BTW