Komt, maakt God met mij groot

Deze preek is uitgegeven als 'Kerstkaart' voor familie, vrienden en gemeenteleden.

Hij is gedrukt op kaartformaat en kan met één kerstpostzegel verstuurd worden. Enveloppen worden bijgeleverd.

Vanaf 10 exemplaren betaalt u slechts € 1,25 per stuk. Voor kerkenraden geldt een speciale aanbiedingsprijs. 

 

Tekst:

En toen zij Het gezien hadden, maakten zij alom bekend het woord, dat hun van dit Kindeke gezegd was. En allen, die het hoorden, verwonderden zich over hetgeen hun gezegd werd door de herders. Doch Maria bewaarde deze woorden alle te zamen, overleggende die in haar hart. En de herders keerden weer, verheerlijkende en prijzende God over alles, wat zij gehoord en gezien hadden, gelijk tot hen gesproken was. 
Lukas 2:17-20

 

Auteur:

Charles Haddon Spurgeon

 

Toelichting foto omslag: 

Had de Heere Jezus niet beter geboren kunnen worden in een priestergezin in Jeruzalem? In de schaduw van de tempel? Dwars door onze gedachten en ideeën heen, is Hij gekomen. Naar de plaats waarvan God Zelf gezegd had dat de Messias daar geboren zou worden: Bethlehem. Een gewone schuur is door Gods aanwijzen geworden tot Zijn geboorteplaats. Zodat wij niet zouden bouwen op dat wat wij verrichten, maar op Zijn Woord. Wie we ook zijn en waar we ook verblijven: het is Gods genade die ons in staat stelt God groot te maken - door dit Kind, door Zijn Woord. Daar roept Spurgeon ons in deze preek dan ook toe op: om Hem te zoeken, voor Hem te buigen, en God groot te maken.

 

origineel vertaling

€ 2,50 incl. 9% BTW