Kostbare beloften

Tekst:

Waardoor ons de grootste en dierbare beloften geschonken zijn, opdat gij daardoor de goddelijke natuur deelachtig zoudt worden, nadat gij ontvlucht zijt het verderf, dat in de wereld is door de begeerlijkheid.
2 Petrus 1:4

 

Auteur:

Andrew Gray

 

Toelichting foto omslag:

Wat als je geen brood meer hebt, maar rondom je een dorre woestijn en ver achter je een land vol brood? Dan wil je niet vooruit, maar terug. Dat wilden de Israëlieten ook, toen zij in de woestijn waren en honger begonnen te krijgen. ‘Mozes, u hebt ons hierheen gebracht om ons van honger te laten sterven!’ was hun klacht. ‘Het land van de belofte is nog steeds niet gekomen, en wij gaan hier dood van de honger.’ Op deze klacht gaf God een nieuwe belofte, bovenop de belofte van het nieuwe land: ‘Ik zal voor u brood uit de hemel regenen’ (Exodus 16). En Hij deed wat Hij beloofde. Zo rijk is Hij in het beloven, dat Hij belofte op belofte geeft én vervult. Als Hij de Israëlieten al brood gaf – en de mensheid het Brood des levens Zelf – zou Hij ons dan met Hem niet alle dingen schenken? Hoe kostbaar zijn Zijn beloften voor ieder die hongert naar het goede.

 

 

origineel vertaling

€ 2,00 incl. 6% BTW