Met Christus zijn

Tekst:

Want ik word van deze twee gedrongen, hebbende begeerte, om ontbonden te worden en met Christus te zijn; want dat is zeer verre het beste.
Filippenzen 1:23

 

Auteur:

Thomas Watson

 

Toelichting foto omslag: 

Is het u ooit opgevallen? Op graven, kerken, en andere plaatsen wordt een kruis uitgebeeld. Vaak een leeg kruis. In rooms-katholieke gebieden is dat vaak anders: daar wordt Jezus hangend aan het kruis uitgebeeld. Daarmee legt deze traditie het accent op het lijden van Christus. Maar waarom stellen wij protestanten elkaar een leeg kruis voor ogen? Verlangen we naar dat kruis? Is niet de Heere Die daaraan hing Degene Die onze godsdienst voedt? Uit de preek, of eigenlijk de begrafenispreek, die u nu in handen heeft, wordt duidelijk wat het inhoudt om elkaar op het lege kruis te wijzen. Een christen verlangt ernaar Hem te volgen Die aan het kruis heeft gehangen, Die dood was, maar Die nu leeft in heerlijkheid. Het lege kruis is voor ons het teken van Zijn opstandingskracht. Daarom durft Watson ons in deze preek met Paulus’ woorden ertoe aan te sporen te verlangen met Christus te zijn in Zijn heerlijkheid – en tot dat moment trouw te dienen, ook als dat betekent in Zijn voetspoor te lijden. Wie zou niet verlangen met deze Christus verenigd te zijn?

origineel vertaling

€ 2,00 incl. 6% BTW