Ontmoedigd, bemoedigd

Tekst:

Wat buigt gij u neer, o mijn ziel! en wat zijt gij onrustig in mij? Hoop op God, want ik zal Hem nog loven; Hij is de menigvuldige Verlossing van mijn aangezicht, en mijn God.
Psalm 43:5

 

Auteur:

Richard Sibbes

 

Toelichting foto omslag:

Hoe herkenbaar: soms blijft je hoofd gebogen, rusteloos en stilgevallen tegelijk. Acedia, noemde men dat vroeger.  Onverschilligheid. Alsof de zonnebloem het volle zonlicht niet meer kan zien, zo buigt hij het hoofd. Richard Sibbes neemt ons mee in het woord van de psalmen, in de aanmoediging van de psalmen: 'Wat buigt gij u neer, o mijn ziel! en wat zijt gij onrustig in mij? Hoop op God, want ik zal Hem nog loven.' Zo worden we van ontmoedigd, bemoedigd.

 

origineel vertaling

€ 2,00 incl. 9% BTW