Tot een Zaligmaker der wereld

Deze preek is uitgegeven als 'Kerstkaart' voor familie, vrienden en gemeenteleden.

Hij is gedrukt op kaartformaat en kan met één kerstpostzegel verstuurd worden. Enveloppen worden bijgeleverd.

Vanaf 10 exemplaren betaalt u slechts € 1,25 per stuk. Voor kerkenraden geldt een speciale aanbiedingsprijs. 

 

Over deze preek:

Als God de Zoon van Zijn liefde zond als de Zaligmaker van de wereld – dan bevond de wereld zich in een verloren toestand. Dan is het van het grootste belang dat de wereld zalig wordt gemaakt. En wat een ontferming moet dan het hart van de Zender hebben vervuld! ‘Hierin is de liefde Gods jegens ons geopenbaard.’ In deze preek benoemt Jay kernachtig zes gevolgtrekkingen uit 1 Johannes 4:14. Gelukkig wie op deze Zaligmaker vertrouwen, en groeien, bloeien en vrucht dragen in Hem.

 

Tekst:

En wij hebben het aanschouwd, en getuigen, dat de Vader Zijn Zoon gezonden heeft tot een Zaligmaker der wereld.
1 Johannes 4:14

 

Auteur:

William Jay

 

Toelichting foto omslag:

Een boom vol in blad, zo kan zelfs een onvruchtbare boom eruit zien. Pas wie op zoek gaat bij de boom zelf in het juiste seizoen, weet of hij goede vruchten draagt. Zelfs een boom die slechte vruchten draagt, kan daarin groeien en sterker worden. In deze preek wijst Jay ons een betere weg dan vertrouwen op onze verdorven natuur: vertrouwen op de Heere Jezus Christus. Hij is de Zaligmaker van de Wereld. ‘Hij zal zijn als een boom, geplant aan waterbeken, die zijn vrucht geeft op zijn tijd, en welks blad niet afvalt; en al wat hij doet, zal wel gelukken’ (Ps. 1:3).

 

origineel vertaling

€ 2,50 incl. 9% BTW