Waarom huilt u?

Tekst:

Vrouw, waarom weent gij?
Johannes 20:18

 

Auteur:

Ichabod Smith Spencer

 

Toelichting fot omslag

Soms kan dat juist het moment zijn waarop er van binnen iets breekt en de tranen komen – wanneer de ander zijn of haar arm om je heen slaat en je laat merken dat hij je begrijpt. Hoeveel te meer wanneer het de lijdende en opgestane Heiland Zelf is Die ons toevoegt: ‘Waarom huilt u?’ Er is in Zijn woorden begrip. Er is ook vermaning. Er is troost. Ja, meer nog: er is Zijn niet aflatende liefde. Daarom schrijft Spencer in deze preek: ‘Er is geen moeite in de aangevochten ziel die niet kan worden opgelost door de liefde van Christus.’

 

origineel vertaling

€ 2,00 incl. 6% BTW