Zelfonderzoek

Tekst:

Onderzoekt uzelf, of gij in het geloof zijt, beproeft uzelf. Of kent gij uzelf niet, dat Jezus Christus in u is? Tenzij dat gij enigszins verwerpelijk zijt.

2 Korinthe 13:5

 

Auteur:

Stephen Charnock

 

Toelichting foto omslag:

In deze preek wordt onze aandacht gericht op het zelfonderzoek. Een onderzoek waarbij we in de spiegel kijken. De spiegel van het Woord, waarin we Gods wil kunnen zien. De spiegel van het geweten, waarmee we ons leven en innerlijk open leggen en onderzoeken aan de hand van dit Woord. De spiegel van ons geweten is vaak gebrekkig en gebroken: 'Want wij zien nu door een spiegel in een duistere rede.' Hoe wonderlijk dat we door het lezen en ontvangen van het Woord van God wel kunnen komen tot verlichting van ons verstand, tot een geweten dat de juiste dingen onderscheidt. En dat we uiteindelijk kunnen komen tot de volle kennis van onze Heere en Maker: 'Nu ken ik ten dele, maar alsdan zal ik kennen, gelijk ook ik gekend ben' (1 Kor. 13:12).

 

origineel vertaling

€ 2,00 incl. 6% BTW