Zo wil ík het

Tekst:

Zou het volgens uw goeddunken moeten gaan?

Job 34:33

 

Auteur:

William Jay

 

Toelichting foto omslag:

Ergens in het universum bevindt zich de aarde. Ergens op die aarde bevindt zich de mens. En ergens in die mens bevindt zich zijn eigen wil. Wat nu als alles en iedereen deed wat deze ene mens wil? We denken vaak dat het allemaal goed zou komen als iedereen deed wat wij willen. William Jay laat stap voor stap zien hoe het dan verkeerd gaat. Al was het maar omdat er zoveel
verschillende mensen op aarde zijn. En omdat onze eigen wil niet vanzelf instemt met de wil van God. Deze preek nodigt ons uit om de door God gegeven weg van de genade te gaan. In die weg wordt onze wil ondergeschikt aan de Zijne. Daarom stemmen we in met het loflied dat William Jay in het slot van deze preek aanheft: ‘Wonderlijk zijn Uw werken, Heere, Gij almachtige God, rechtvaardig en waarachtig zijn Uw wegen, Gij Koning der heiligen.’

origineel vertaling

€ 2,00 incl. 9% BTW