Ontsteek een lichtend vuur

Tekst:

… waardoor ons de grootste en dierbare beloften geschonken zijn.
2 Petr. 1:4

 

Auteur:

Octavius Winslow

 

Toelichting foto omslag:

Gods beloften zijn kostbaar. Als alles duister is, blijven zij toch bij ons in Zijn Woord en in ons hart. Als een kaarsje uit een noodpakket, klaar om aan te steken, zelfs als de stroom uitgevallen is. 'Wie is er onder u, die de HEERE vreest, die naar de stem van Zijn Knecht hoort? Als Hij in de duisternissen wandelt, en geen licht heeft, dat hij betrouwe op de Naam des HEEREN, en steune op zijn God' (Jes. 50).

 

 

origineel vertaling

€ 2,00 incl. 9% BTW